Adminstrative Sanction-List

ID
ASno ASDate
Janpad ASDetail/Panchayat Download
7116
4504 24/05/2013
Zirapur
polkheda download Sanction
7115
4502 24/05/2013
Zirapur
kanwalsikheda download Sanction
7114
4540 24/05/2013
Zirapur
bhagori, kodkiya, download Sanction

naiheda, kachnariya,

rupaheda, dupadiya
7113
4500 24/05/2013
Zirapur
ranipura, banskhedi, download Sanction

laxmanpura,

barmankhedi, batawada,

lasudliya, kundaliya
7112
4500A 24/05/2013
Zirapur
dobda download Sanction
7111
4482 24/05/2013
Zirapur
nandni, lasudliyakheraj, download Sanction

barkhedi umath, gagorni,

bhagora, agriya, jharni,

gadiya, pipliya,

meenagaon, amlabeh,

rajahedi
7110
4484 24/05/2013
Zirapur
kahadkheda, surajpura, download Sanction

pipalda
7109
4486 24/05/2013
Zirapur
pipliyakulmi, tamoliya, download Sanction

khankari
7108
4488 24/05/2013
Zirapur
brahamnkheda, padliya, download Sanction

mehrajpura, banskhedi
7107
4480 24/05/2013
Zirapur
ubhapan, limboda, download Sanction

kandeki, moheli, dungri,

jharniya, khedi, mohan,

khokariya, badgaon,

govindpura, bankpura,

harigad, arniya,

chokhanda, tapriyakhedi,

kharpa, banda, jaitpura,

polakheda, menakhedi,

goriyakhedi, uchawda,

khedi, chilawad,

gadgach
7106
4478 24/05/2013
Zirapur
tamolya, khankari download Sanction
7119
4510 24/05/2013
Zirapur
pipliyakulmi download Sanction

07/02/2014 Page 24 of 24
First | Previous | Next | Last